Thiết kế app bất động sản – thuê nhà

app habang thuê nhà

App dành cho 2 đối tượng sử dụng:

  • Người cho thuê nhà:
    • Đăng nhà lên cho thuê.
    • Tiếp nhận thông tin của người thuê.
  • Người đi thuê nhà ( là người Hàn Quốc ở Việt Nam)
    • Tìm nhà
    • Đăng ký thuê nhà

Link tải app IOS: https://apps.apple.com/us/app/%ED%95%98%EB%85%B8%EC%9D%B4%EB%B0%A9%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0/id1495281193

Link tải app Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.neo.bds&hl=en

app habang thuê nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *