Thiết kế app máy gặt tự động

Tính năng app gồm có:

 • Dành cho khách hàng:
  • Tìm kiếm tiệm gặt tự động
  • Đặt lịch.
  • Thanh toán online
  • Quản lý quá trình giặt.
  • Nhận chăm sóc, ưu đãi
 • Dành cho chủ tiệm giặt:
  • Quản lý tình trạng trống của máy
  • Chăm sóc khách hàng.
  • Hệ thống tự đồng hoàn toàn không cần có người trực khi có khách hàng hoặc khi máy làm việc
Thiết kế app quản lý chuỗi tiệm máy giặt

Link tải IOS: https://apps.apple.com/vn/app/ks-paypont/id1566780304?l=vi

Link tải Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devk.washing_machine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *