Tính năng và báo giá Website – app – phần mềm order hàng Trung Quốc – Taobao, Tmall, 1688 phiên bản 12/2021

phần mềm order hàng trung quốc
  • Extension (thường được gọi là công cụ đặt hàng): giúp tìm kiếm và thêm mặt hàng vào website.
  • Website dành cho khách hàng: tạo đơn hàng, quản lý đơn hàng, quản lý thanh toán…
  • App điện thoại dành cho khách hàng: đặt hàng trên điện thoại, quản lý và thanh toán.
  • Website quản lý: dành cho nhân viên sale, dành cho nhân viên order, danh cho quản lý tài chính, dành cho quản lý kho…
  • App dành cho nhân viên kho: dùng để quét mã nhập và xuất kho.
  • Website giới thiệu: giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ, tin tức, bảng báo giá để những khách hàng vãng lai có thể tìm thấy dịch vụ và tốt cho SEO.

1. Extension tìm kiếm và đặt hàng từ Taobao, Tmall, 1688…:

Đây là công cụ giúp người dùng tạo đơn hàng.Nó sẽ giúp lấy thông tin đơn hàng từ các website thương mại điện tử rồi đưa thông tin sản phẩm về website quản lý của mình.

Extension hỗ trợ đặt hàng, order hàng Trung Quốc

Tính năng gồm:

STT TÍNH NĂNGMÔ TẢ CỤ THỂ TÍNH NĂNG
1.Dịch thông tin sản phẩm sang tiếng Việt– Khi người dùng xem thông tin sản phẩm trên sản thường mại điện tử, extension sẽ tự động dịch các thông tin của sản phẩm sang tiếng Việt: ảnh mẫu
2.Thêm sản phẩm vào giỏ hàng– Chọn thuộc tính và số lượng sản phẩm
– Tạo lệnh thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì thông tin sản phẩm sẽ chuyển về mục “giỏ hàng” trên website dành cho khách
Tính năng Extension hỗ trợ đặt hàng, order hàng Trung Quốc

2. Website dành cho khách hàng order hàng từ Trung Quốc:

Đây là website giúp khách hàng Quản lý được mọi thông tin về đơn hàng mình đã tạo, quản lý quá trình thanh toán và quản lý các thông tin khác.

website dành cho khách hàng

Tính năng gồm:

STT TÍNH NĂNGMÔ TẢ CỤ THỂ TÍNH NĂNG
1.Đăng ký, đăng nhập tài khoản; quên mật khẩu tài khoản.– Khi đăng ký người dùng cần nhập thông tin theo form: ảnh
– Khi đăng nhập người dùng cần nhập thông tin theo form: ảnh
– Khi quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi email xác thực và đổi lại mật khẩu mới: ảnh
2.Quản lý tài khoản– Người dùng có thể đổi thông tin cá nhân: ảnh
– Người dùng có thể đổi mật khẩu tài khoản.
– Đăng xuất khỏi tài khoản.
3. Tạo đơn hàng từ website– Người dùng nhập Link sản phẩm muốn mua và điền các thông tin về sản phẩm ảnh
– Sau khi chọn lệnh “tạo đơn” thì thông tin sản phẩm sẽ được lưu về mục giỏ hàng.
4.Giỏ hàng– Hiển thị danh sách các sản phẩm đã được thêm mới: ảnh
– Quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng như sau:
+ Sửa thông tin sản phẩm.
+ Bỏ sản phẩm.
+ Chuyển sang mục mua sau.
+ Đặt hàng.
5.Quản lý đơn hàng đã đặt– Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt
– Tìm kiếm, lọc đơn theo mã đơn, trạng thái đơn hàng.
– Hiển thị thông tin chung của mỗi đơn hàng
+ Mã đơn hàng.
+ Trạng thái xử lý của đơn hàng.
+ Kích thước, cân năng
+ Thông tin người nhận.
– Hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn.
+ Giá của mỗi sản phẩm
+ Mã vận đơn của sản phẩm.
+ Hiển thị các thông tin khác của sản phẩm.
– Hiển thị lịch sửa thanh toán
– Gửi tin nhắn trao đổi qua lại với nhân viên của công ty order.
– Hiển thị biểu phí dịch vụ
– Hiển thị lịch sử cập nhật thay đổi đơn.
6.Quản lý ví điện tử– Hiển thị lịch sử cộng trừ tiền
– Tra cứu lịch sử giao dịch theo thời gian, loại giao dịch, mã giao dịch…
– Tạo yêu cầu rút tiền: khách hàng nhập thông tin số tiền cần rút , các thông tin này sẽ được gửi về web admin
7.Quản lý khiếu nại– Sau khi đơn hàng hoàn tất, khách hàng có thể tạo khiếu nại và gửi về web admin.
– Tính năng quản lý khiếu nại thống kê tất cả các khiếu nại hiện có.
8.Tạo và quản lý đơn ký gửi– Có 2 cách tạo đơn ký gửi
+ Tạo bằng cách nhập sẵn vào file exel rồi tải lên web.
+ Tạo bằng cách điền từng đơn vào web
9.Thay đôi ngôn ngữ sử dụng– Người dùng có thể chọn tiếng Việt hoặc tiếng Trung
10Thông báo khi có thay đổi về đơn hàng– Hiển thị thông báo khi có thay đổi về đơn hàng.
Tính năng website dành cho khách hàng order, đặt hàng Trung Quốc

3. App dành cho khách hàng order hàng từ Trung Quốc:

Đây là app giúp khách hàng đặt hàng trên app và quản lý được mọi thông tin về đơn hàng mình đã tạo, quản lý quá trình thanh toán và quản lý các thông tin khác.

Tính năng gồm:

STT TÍNH NĂNGMÔ TẢ CỤ THỂ TÍNH NĂNG
1.Đăng ký, đăng nhập tài khoản; quên mật khẩu tài khoản.– Khi đăng ký người dùng cần nhập thông tin theo form
– Khi đăng nhập người dùng cần nhập thông tin theo form
– Khi quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi email xác thực và đổi lại mật khẩu mới
2.Quản lý tài khoản– Người dùng có thể đổi thông tin cá nhân
– Người dùng có thể đổi mật khẩu tài khoản.
– Đăng xuất khỏi tài khoản.
3. Tạo đơn hàng từ app– App tích hợp các sàn thương mại điện tử.
– Người dùng tìm kiếm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
– Người dùng nhập Link sản phẩm muốn mua và điền các thông tin về sản phẩm
– Sau khi chọn lệnh “tạo đơn” thì thông tin sản phẩm sẽ được lưu về mục giỏ hàng.
4.Giỏ hàng– Hiển thị danh sách các sản phẩm đã được thêm mới.
– Quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng như sau:
+ Sửa thông tin sản phẩm.
+ Bỏ sản phẩm.
+ Chuyển sang mục mua sau.
+ Đặt hàng.
5.Quản lý đơn hàng đã đặt– Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt.
– Tìm kiếm, lọc đơn theo mã đơn, trạng thái đơn hàng.
– Hiển thị thông tin chung của mỗi đơn hàng.
+ Mã đơn hàng.
+ Trạng thái xử lý của đơn hàng.
+ Kích thước, cân năng
+ Thông tin người nhận.
– Hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn.
+ Giá của mỗi sản phẩm
+ Mã vận đơn của sản phẩm.
+ Hiển thị các thông tin khác của sản phẩm.
– Hiển thị lịch sửa thanh toán
– Gửi tin nhắn trao đổi qua lại với nhân viên của công ty order.
– Hiển thị biểu phí dịch vụ.
– Hiển thị lịch sử cập nhật thay đổi đơn.
6.Quản lý ví điện tử– Hiển thị lịch sử cộng trừ tiền.
– Tra cứu lịch sử giao dịch theo thời gian, loại giao dịch, mã giao dịch…
– Tạo yêu cầu rút tiền: khách hàng nhập thông tin số tiền cần rút , các thông tin này sẽ được gửi về web admin
7.Quản lý khiếu nại– Sau khi đơn hàng hoàn tất, khách hàng có thể tạo khiếu nại và gửi về web admin.
– Tính năng quản lý khiếu nại thống kê tất cả các khiếu nại hiện có.
8.Tạo và quản lý đơn ký gửi– Có 2 cách tạo đơn ký gửi
+ Tạo bằng cách nhập sẵn vào file exel rồi tải lên app
+ Tạo bằng cách điền từng đơn vào app.
9.Thay đổi ngôn ngữ sử dụng– Người dùng có thể chọn tiếng Việt hoặc tiếng Trung
10Thông báo khi có thay đổi về đơn hàng– Hiển thị thông báo khi có thay đổi về đơn hàng.
Tính năng app dành cho khách hàng order, đặt hàng Trung Quốc

4. Website quản lý – dành cho nội bộ công ty quản lý các mặt hàng order từ Trung Quốc:

Đây là tính năng dành cho Giám đốc công ty, bộ phận order, bộ phận kế toán, bộ phận sale, bộ phận kho. Các tính năng của website này đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ xử lý đơn hàng, quản lý dòng tiền.

Website dành cho nhân viên nội bộ tiếp nhận order, đặt hàng Trung Quốc

Tính năng gồm:

STT Tính năngChi tiết tính năng
1.Đăng nhập– Nhân viên nội bộ công ty đăng nhập bằng tài khoản được tạ sẵn do Admin cấp.
– Sau khi đăng nhập nhân viên ở vị trí nào sẽ chỉ sử dụng được tính năng ở phân quyền tương ứng
2.Thống kê– Hiển thị thống kê các chỉ số quản trọng theo thời gian như: Tổng số khách hàng; Tổng số đơn hàng, Tổng tiền đơn… ảnh tính năng
3.Quản lý đơn hàng– Hiển thị danh sách đơn hàng có trên hệ thống: ảnh mẫu
– Tìm kiếm hoặc lọc các đơn hàng theo tiêu chí: tên đơn, mã đơn, tên khách hàng, … ảnh mẫu
– Chỉnh sửa thông sản phẩm: ảnh mẫu
– Chỉnh sửa biếu phí dịch vụ: ảnh mẫu
– Nạp tiền cho khách và thanh toán đơn hàng cho khách: ảnh mẫu
– Chuyển trạng thái đơn hàng: ảnh mẫu
– Trao đổi với khách hàng: ảnh mẫu
– Lịch sử đơn hàng: ảnh mẫu
4.Tạo và quản lý kho hàng– Tạo mới các kho hàng tại Việt nam và Trung Quốc: ảnh mẫu
5. Quản lý khiếu nại– Thống kê các khiếu nại của khách hàng
6. Quản lý hóa đơn– Tạo và thống kê các hóa đơn: ảnh mẫu
7.Quản lý nạp tiện – trừ tiền trong tài khoản của khách hàng– Tạo lịch sử nạp hoặc trừ tiền
– Hiển thị lịch sử nạp hoặc trừ tiền: ảnh mẫu
8.Quản lý yêu cầu rút tiền– Hiển thị dánh ách và trạng thái các yêu càu rút tiền do khách hàng tạo: ảnh mẫu
9.Quản lý khách hàng– Hiển thị danh sách khách hàng: ảnh mẫu
– Sửa, xóa tài khoản khách hàng
10.Quản lý tài khoản nhân viên– Tạo , sửa, xóa tài khoản của nhân viên: ảnh mẫu
11.Phân quyền sử dụng phần mềm cho các vị trí nhân viên– Tạo mới các vị trí nhân viên: ảnh mẫu
12.Cấu hình chung– Sửa thông tin liên hệ của công ty
– Sửa tỷ giá
Tính năng website cho nhân viên tiếp nhận và quản lý order, đặt hàng Trung Quốc

5. App dành cho nhân viên kho.

STT Tính năngChi tiết tính năng
1.Đăng nhậpĐăng nhập bằng tài khoản được admin tạo
2.Quản lý đơn hàng– Hiển thị danh sách đơn hàng thuộc kho của mình.
– Xem chi tiết đơn hàng.
– Thêm các thông số: cân năng, dài rộng và nhập 1 số biểu phí cho đơn hàng.
– Tạo lệnh nhập/ xuất kho cho đơn hàng.
3.Quét QR nhập/ xuất hàng– Quét barcode/ nhập mã code trên gói hàng để hiển thị mặt hàng tương ứng.
– Thêm các thông số: cân năng, dài rộng và nhập 1 số biểu phí cho đơn hàng.
– Tạo lệnh nhập/ xuất kho cho đơn hàng.
4.Quản lý tài khoản– Lựa chọn ngân ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Trung.
– Đăng xuất khỏi app
Tính năng app dành cho nhân viên kho quản lý hàng order Trung Quốc

6. Website giới thiệu về dịch vụ order hàng Trung Quốc:

Ảnh website giới thiệu
STTTính năngChi tiết tính năng
1Trang chủ– Banner giới thiệu
– Giới thiệu về dịch vụ
– Giới thiệu về điểm nổi bật về dịch vụ
– Giới thiệu về quy trình
– Giới thiệu về công cụ phần mềm
– Câu hỏi thường gặp
– Đối tác
2Trang dịch vụ– Danh sách các dịch vụ dạng bài viết
3Trang bảng giá– Dạng hiển thị bảng giá dịch vụ
4Trang hướng dẫn– Danh sách các hướng dẫn dạng bài viết
5Trang chính sách– Danh sách các chính sách dạng bài viết
6Trang tin tức– Danh sách các tin tức dạng bài viết
7Trang liên hệ– Hiên thị thông tin liên hệ và form gửi thông tin liên hệ
8Khác– Button đăng ký/ đăng nhập” điều hướng sang web quản lý dành cho khách hàng
– Button liên hệ qua mạng xã hội: FB, Zalo, …
– Link tải và cài đặt extension
– Link tải app
9Trang quản lý thông tin trên trang– Quản lý thông tin hiển thị trên trang web giới thiệu
– Viết bài, đăng bài lên trang
Tính năng website giới thiệu dịch vụ order, đặt hàng Trung Quốc

Để nhận tư vấn hãy liên hệ đến:
Mr.Trần Thanh Tùng
Sđt: 0333529789

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *