Tại sao Vuasoft
lựa chọn công nghệ Giáo dục?

Bác nói rằng “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không…, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” hay Nelson Mandela cùng có câu “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi”. Như vậy để nói đến tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của mỗi đất nước.
Hiện nay là thời đại của chuyển đổi số, của cuộc cách mạng 4.0, Vuasoft lựa chọn lĩnh vực Edtech (công nghệ giáo dục) với mong muốn tạo ra các ứng dụng, phần mền hữu ích giúp người học, người dạy, người làm giáo dục nâng cáo hiệu quả trong dạy học. Từ đó đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam, đóng góp cho việc phát triển 1 Việt Nam hùng cường thịnh vượng!

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh: Giúp tổ chức giáo dục hoạt động hiệu quả hơn, học viên học tập tiến bộ hơn bằng cách ứng dụng công nghệ vào quản lý và dạy học.

Tầm nhìn: Trở thành đơn vị top cầu Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số giáo dục.

Thành tựu đạt được

Dịch vụ trọng tâm

Điểm nổi bật về dịch vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis
egestas nam luctus facilisis ultrices

Nhân sự tại VuaSoft

Dưới đây là các thành viên nội bạt
tại Vuasoft.

Trần Thanh Tùng

Giám đốc

Vuasoftcompany@gmail.com

Nguyễn Như Lực

Giám đốc công nghệ

Vuasoftcompany@gmail.com

Ngô Trang

Designer

Vuasoftcompany@gmail.com

Nguyễn Văn A

Use audio to have live conversations with other collaborators directly in your Figma and FigJam files.

anguyenvan@vuasoft.com

Nguyễn Văn A

Use audio to have live conversations with other collaborators directly in your Figma and FigJam files.

anguyenvan@vuasoft.com

Nguyễn Văn A

Use audio to have live conversations with other collaborators directly in your Figma and FigJam files.

anguyenvan@vuasoft.com

Hoạt động tại VuaSoft

Vuasoft thường xuyên tổ chức trang hoạt động nội bộ
và tham gia các hoạt động xã hội.