Giới thiệu dịch vụ:

Lợi ích của Web – App học online

Chức năng nổi bật do
Vuasoft phát triển

Điểm nổi bật về dịch vụ

Vuasoft đầu tư thời gian, nguồn lực để tối ưu dịch vụ của mình hơn,
nhằm đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho cả người quản lý, giáo viên và học viên.

Các gói dịch vụ

Bạn có thể linhh hoạt lựa chọn các gói dịch vụ bên dưới
hoặc đưa ra yêu cầu riêng cho bạn!

GÓI 1: KHÓA HỌC VIDEO
$99.99
Khóa học dạng video tương tác *
Bài học kèm bài tập, tài liệu
Trống tải video
Theo dõi được tiến trình học
Bán theo khóa kẻ hoặc combo
Tích hợp cổng thanh toán
Không giới hạn học viên

Chỉ app hoặc web
60.000.000đ

Cả app và web
90.000.000đ

Bảng tính năng Nhận tư vấn
GÓI 3: FULL CHỨC NĂNG
$99.99
Toàn bộ chức năng gói 1
Toàn bộ chức năng gói 2
Tặng 6 tháng gói 5 web kiểm tra
...
...
...
...

Chỉ app hoặc web
100.000.000đ

Cả app và web
150.000.000đ

Báo giá chi tiết Nhận tư vấn

Sản phẩm demo

  • Link truy cập: https://hsg.vuasoft.com/
  • Tài khoản quản lý: admin Pass: admin
  • Tài khoản người học: vuasoftcompany@gmail.com Pass: 11111111
Tài liệu hướng dẫn

Các dự án đã triển khai

Dự án website bán đề kiểm tra luyện thi học sinh giỏi, luyện thi Olympic,
luyện thi THPT quốc gia…

Đây là 1 trang web giúp trung tâm bán các đề thi online môn tiếng Anh.
Học sinh có thể mua membership trên web, thanh toán và kiểm tra online.

Xem chi tiết

Vuatest

Trung tâm anh ngữ Grit

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.

Xem chi tiết

Vuatest

Trung tâm anh ngữ Grit

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.

Xem chi tiết

Các câu hỏi thường gặp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit volutpat mollis
egestas nam luctus facilisis ultrices

Accordion Item 1 Title

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.
Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.

Accordion Item 1 Title

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.
Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.

Accordion Item 1 Title

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.
Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.

Accordion Item 1 Title

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.
Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.

Accordion Item 1 Title

Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.
Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices. Mollis consectetur congue egestas egestas suspendisse blandit proin volutpat mollis egestas in ultrices.