Giới thiệu Vua Test và lợi ích mà Vua Test mang lại

Giới thiệu Vua Test và lợi ích mà Vua Test mang lại I: Vua Test là gì? Vua test là nền tảng tạo web kiểm tra và giao bài tập online cho các trung tâm tiếng Anh. Vua test giúp trung tâm tạo ra cho riêng mình 1 web kiểm tra giao bài tập trong […]

Buổi 1: Chức năng Vua Test và hướng dẫn cài đặt

Buổi 1: Chức năng Vua Test và hướng dẫn cài đặt Phần mềm Vua Test được chia làm 2 phần:   Trang web dành cho học viên Trang dành cho quản trị viên/ giáo viên.   I. Giới thiệu chức năng web học viên: 1.Chức năng đăng ký/ đăng nhập tài khoản học viên: Để […]

Buổi 2: Hướng dẫn upload dữ liệu cho web

Buổi 2: Hướng dẫn upload dữ liệu cho web Cách tạo đề/ bài tập Cách đăng tài liệu Cách đăng tin tức   I. Hướng dẫn cách tạo đề (bài tập) 1.  Hướng dẫn tạo danh mục đề: Bước 1: Vào “quản lý đề” => vào “danh mục đề” Bước 2: Chọn “Thêm mới” Bước […]

Buổi 3: Quản lý giáo viên, học sinh và lớp học

Buổi 3: Quản lý giáo viên, học sinh và lớp học I. Quản lý tài khoản giáo viên 1. Hướng dẫn tạo phân quyền cho các vị trí: Các tài khoản thuộc phân quyền nào, khi đăng nhập vào trang admin chỉ được sử dụng chức năng của phân quyền đó. Bước 1: Vào “Phân […]

Buổi 4: Đưa web vào hoạt động

Buổi 4: Đưa web vào hoạt động I. Áp dụng vào học viên hiện tại: 1. Kiểm tra đánh giá năng lực khi tư vấn khóa học ( test đầu vào). Bước 1: Bạn hãy tạo 1 đề kiểm tra đánh giá năng lực, dạng nhập mã. ( Xem lại hướng dẫn buổi 2) Bước […]