Buổi 4: Đưa web vào hoạt động

Buổi 4: Đưa web vào hoạt động

I. Áp dụng vào học viên hiện tại:

1. Kiểm tra đánh giá năng lực khi tư vấn khóa học ( test đầu vào).

 • Bước 1: Bạn hãy tạo 1 đề kiểm tra đánh giá năng lực, dạng nhập mã. ( Xem lại hướng dẫn buổi 2)
Tạo bài kiểm tra đầu vào cho học viên
 • Bước 2: Link đề kèm mã cho học viên cần kiểm tra.
Tạo bài kiểm tra đầu vào cho học viên
 • Bước 3: Sau khi học viên kiểm tra, bạn vào mục “Quản lý đề” => chọn “Bài làm” => Xem lại chi tiết bài làm của học viên
Tạo bài kiểm tra đầu vào cho học viên
 • Bước 4: Bạn hãy vào mục “Nhận xét và cho điểm”: 
 • Với bài nghe, đọc ( dạng trắc nghiệm) bạn chỉ cần nhận xét.
 • Với bài nói, viết ( tự luận) bạn hãy cho điểm.
Tạo bài kiểm tra đầu vào cho học viên

Kiểm tra đánh giá định kỳ học viên đang theo học:

 • Bước 1: Tạo 1 bài tập đánh giá năng lực.
Tạo bài kiểm tra đánh giá định kỳ cho học viên
 • Bước 2: Vào các lớp cần kiểm tra => vào tiến trình học muốn kiểm tra => thêm bài tập đã tạo ở bước 1.
Tạo bài kiểm tra đánh giá định kỳ cho học viên
 • Bước 3: Sau khi học viên kiểm tra, giáo viên có thể xem lại kết quả tại 2 nơi:
 • Nơi 1: Trong lớp học, vào mục “Bài tập” => chọn Icon mũi tên => màn hình sẽ hiển thị toàn bộ các lượt làm bài của học sinh trong lớp.
 • Nơi 2: Vào mục “Quản lý bài tập” => vào mục bài làm => xem lại bài làm của từng học viên.
Tạo bài kiểm tra đánh giá định kỳ cho học viên
 • Bước 4: Nhận xét và chấm điểm.
Tạo bài kiểm tra đánh giá định kỳ cho học viên

Giao bài tập cho học viên hiện tại 

 • Bước 1: Tạo bài tập theo tiến trình dạy trong mỗi lớp học ( Hướng dẫn Buổi 3)
 • Bước 2: Sau mỗi buổi dạy trên lớp, nhắc nhở học viên làm bài tập về nhà trên web.
 • Bước 3: Đến thời hạn deadline, giáo viên vào kiểm tra lại kết quả làm bài của học viên và chấm điểm, nhận xét.
 • Bước 4: Đến buổi học tiếp theo, giáo viên dành thời gian để chữa bài.

II. Công khai web để thu hút học viên tiềm năng:

1. Gắn web lên Fanpage và trang cá nhân:

Hướng dẫn gắn web lên Fanpage:

 • Bước 1: Vào fanpage của bạn => chọn “chỉnh sửa thông tin trang” => chọn “liên hệ” => Nhập tên miền trang web của bạn vào mục  “Trang web”
Gắn web lên Fanpage
 • Bước 2: Đặt link vào banner:
  • Thiết kế 1 banner thu hút với nội dung “Kiểm tra đánh giá năng lực miễn phí, làm bài tập miễn phí” kèm theo lời kêu gọi hành đồng.
  • Đăng ảnh banner.
  • Chọn chỉnh sửa bài viết banner => viết 1 đoạn mô tả về web kiểm tra và đặt đường link của web. VD: “Luyện đề, bài tập IELTS không giới hạn, hoàn toàn miễn phí. Hãy truy cập vào đường link …”.
Gắn web lên Fanpage
 • Bước 3: Viết bài dẫn link:
  • Viết bài giới thiệu về web + dẫn link truy cập.
  • Ghim bài viết thành bài nổi bật.
Gắn web lên Fanpage

Hướng dẫn gắn web lên trang cá nhân:

 • Bước 1: Tối ưu banner ( giống fanpage)
 • Bước 2: Tối ưu giới thiệu cá nhân:
  • Chọn chỉnh sửa tiểu sử => chọn “Chỉnh sửa chi tiết” => chọn chỉnh sửa “Trang web”.
  • Tại đây bạn có thể thêm 1 website mới và đặt đường link web của bạn vào.
Gắn web lên trang cá nhân
 • Bước 3: Tối ưu mục story đáng chú ý:
  • Đăng 1 story giới thiệu về web + Thêm link giới thiệu ở nội dung story và Comment.
  • Sau đó, chọn chỉnh sửa phần đáng chú ý => Thêm Story bên trên vào phần đáng chú ý và sử dụng nó làm ảnh bìa.
Gắn web lên trang cá nhân
 • Bước 4: Viết bài dẫn link:
  • Viết bài giới thiệu về web + dẫn link truy cập.
  • Ghim bài viết thành bài nổi bật.
Gắn web lên trang cá nhân

Nội dung mẫu, bạn chỉ cần chỉnh sửa và sử dụng:

 • Mẫu banner cho fanpage và trang cá nhân: Tại đây.
 • Mẫu bài viết giới thiệu: Tại đây.

Các phương pháp liên tục thu hút thêm lượt truy cập và khách hàng tiềm năng và tiết kiệm chi phí:

 • Phương pháp 1:
  • Tạo bài dạy free dạng video quay sẵn đăng lên Facebook, Tiktok, youtube.
  • Cuối mỗi bài học là bài tập và được dẫn link trực tiếp đến web.
 • Phương án 2: Viết bài, quay video giới thiệu về các bộ đề và bài tập trên web và đăng lên mạng xã hội.
 • Phương pháp 3: Tạo ra các chiến dịch test năng lực và chấm bài miễn phí.

Khai thác data khách hàng tiềm năng:

Quản lý form đăng ký tư vấn:

 • Bước 1: Tạo ra các khóa học để học viên lựa chọn tư vấn. Bạn hãy chọn “Cài đặt” => chọn “tư vấn khóa học” => chọn “Thêm mới” => nhập tên khóa học cần tư vấn.
Hướng dẫn sử dụng -Quản lý form đăng ký tư vấn
 • Bước 2: Sau khi có học viên đăng ký tư vấn, hãy vào mục “Tiếp nhận tư vấn” . Tại đây có các yêu cầu tư vấn khóa học của user.
Hướng dẫn sử dụng -Quản lý form đăng ký tư vấn

Email Marketing cho các học viên tiềm năng: 

 • Xuất danh sách học viên tiềm năng ra file Excel.
 • Sử dụng các phần mềm gửi mail để chăm sóc cho các học viên tiềm năng.
 • Các phần mềm tham khảo: Getresponse, mailchimp

Viết bài giới thiệu, gắn banner, menu với các landing page quảng cáo khóa học.