4 bước đánh giá nhân viên cuối năm nhà quản trị cần nắm rõ

16:33 - 17/01/2024

Tết đến cũng là lúc các boss đau đầu về việc đánh giá nhân sự, để cân nhắc các chế độ lương thưởng cho nhân viên có năng suất và thành tích cao. Không những vậy, đây còn là cơ sở để trung tâm phát hiện được các mặt hạn chế của nhân viên để có thể kịp thời sửa đổi. 

Mục đích nhận xét đánh giá nhân viên cuối năm

 • Để quản lý, lãnh đạo nắm được những gì nhân viên đang làm, các nhu cầu cấp thiết và củng cố động lực ngắn hạn nếu cần thiết.
 • Giúp cả quản lý và nhân viên cùng tổng kết, trao đổi những phản hồi trung thực trong một năm qua.
 • Cùng nhau bàn luận chiến lược mới cho năm tăng trưởng mới.
 • Đánh giá được chính xác hiệu suất của nhân viên trong năm cũ bằng các tiêu chí đã được công khai từ trước.
 • Giúp nhân viên xác định rõ ràng hơn và thấu hiểu hơn.
 • Xác định được định hướng cá nhân của từng nhân viên, qua đó đưa ra lộ trình thăng tiến phù hợp, thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các tiêu chí đánh giá nhân viên cuối năm

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên là quá trình ghi nhận khả năng và hiệu quả của nhân viên trong công việc. Các tiêu chí đánh giá cuối năm cho nhân viên như sau:

 • Thành tích mục tiêu: Đánh giá mức độ mà nhân viên đạt được các mục tiêu hiệu suất của họ và đạt được các mục tiêu của họ trong suốt cả năm.
 • Kiến thức và kỹ năng công việc: Đánh giá mức độ thành thạo của nhân viên về kiến ​​thức, kỹ năng kỹ thuật cụ thể của công việc và khả năng áp dụng chúng một cách hiệu quả.
 • Chất lượng công việc: Đánh giá tính chính xác, kỹ lưỡng và chú ý đến từng chi tiết được thể hiện trong kết quả công việc của nhân viên.
 • Giao tiếp và Hợp tác: Đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả của nhân viên, cộng tác với các thành viên trong nhóm và đóng góp tích cực cho môi trường làm việc chung.
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định: Đánh giá khả năng của nhân viên trong việc xác định và giải quyết các thách thức, đưa ra quyết định đúng đắn và tìm giải pháp sáng tạo.
 • Sáng kiến ​​và Đổi mới: Đánh giá tính chủ động, sẵn sàng chủ động và khả năng đưa ra những ý tưởng và cách tiếp cận mới của nhân viên.
 • Khả năng thích ứng và tính linh hoạt: Đánh giá năng lực của nhân viên để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, xử lý sự mơ hồ và điều chỉnh các ưu tiên công việc của họ cho phù hợp.
 • Kỹ năng lãnh đạo và giám sát: Đánh giá khả năng của nhân viên trong việc lãnh đạo và giám sát người khác một cách hiệu quả, cung cấp hướng dẫn và thúc đẩy tinh thần đồng đội.
 • Tổ chức và quản lý thời gian: Đánh giá khả năng quản lý thời gian của nhân viên một cách hiệu quả, ưu tiên các nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn.
 • Tính chuyên nghiệp và đạo đức làm việc: Đánh giá tổng thể tính chuyên nghiệp, độ tin cậy, đạo đức và cam kết của nhân viên đối với công việc của họ.

Các bước đánh giá nhân sự cuối năm chuẩn

Để đánh giá nhân sự cuối năm, một cách chính xác và hiệu quả nhất, các trung tâm cần thực hiện theo quy trình sau: 

 • Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu để nhân viên có thể tự đánh giá bản thân và đánh giá chéo.

Đây là mẫu tài liệu dùng để đánh giá có thể là đánh giá cá nhân, đánh giá chéo các đồng nghiệp, đánh giá theo nhóm,… Từ đó, cung cấp cho người quản lý những nhận xét và quan điểm của từng cá nhân cụ thể trong từng phòng ban của trung tâm . 

 • Thu thập và tổng hợp lại tất cả các kết quả của biểu mẫu đánh giá 

Chủ trung tâm phải thực hiện quy trình thu thập và tổng hợp tất cả các mẫu đánh giá, để có thể có cái nhìn tổng quát đối với từng cá nhân cụ thể.

 • Chuẩn bị những nội dung cần thiết cho buổi họp mặt để đánh giá các nhân viên

Từ kết quả của việc tổng hợp và thu thập các biểu mẫu đánh giá, các nhà quản lý phải thực hiện và chuẩn bị những nội dung cần thiết cho buổi họp. Ngoài ra, họ cần phải chuẩn bị một số câu hỏi dành cho nhân viên, để có thể đánh giá nhân sự cuối năm một cách chính xác nhất. 

 • Tổng kết và công bố kết quả đánh giá của từng nhân viên trong buổi họp

Công khai kết quả đánh giá hiệu suất cuối năm cho toàn bộ nhân viên. Ngoài đánh giá, người quản lý nên lắng nghe những phản hồi của nhân viên để có thể chia sẻ và hỗ trợ, giúp đỡ nhân viên, giải quyết những vấn đề tồn đọng của nhân sự.

LƯU Ý:

ĐÁNH GIÁ CON NGƯỜI LÀ VIỆC HỆ TRỌNG, PHẢI CÓ CĂN CỨ, CÓ PHƯƠNG PHÁP, TRÁNH CHUNG CHUNG CẢM TÍNH GÂY TRANH CÃI VÀ MẤT CÔNG BẰNG. 

4 bước đánh giá nhân viên cuối năm

 

Bài viết, Tin tức Khác

1.Workshop là gì?  Workshop là một buổi hội thảo để trao đổi sẻ các kiến

Học trò của bạn “ngáp ngắn ngáp dài” khi học về các thì trong tiếng

Tính lương giáo viên/nhân viên là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong