CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KHEN THƯỞNG cho NHÂN SỰ

15:40 - 20/01/2024

Không có cá nhân nào là hoàn hảo, và sẽ luôn có chỗ cho sự cải thiện. Do đó, hoạt động đánh giá nhân sự định kỳ được xem là cơ hội để các trung tâm xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ gần gũi, bền chặt hơn với nhân viên và tạo động lực cho họ phát triển. Trung tâmcần đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng, trung thực, minh bạch và cân nhắc kỹ lưỡng.

Đánh giá nhân sự là gì?

Đánh giá nhân sự là hoạt động định kỳ đánh giá hiệu suất của nhân viên bởi quản lý, dựa trên những tiêu chí như hiệu quả công việc, thái độ, kỷ luật, kỹ năng, sự tiến bộ,… Nhằm biết được chính xác năng lực nhân viên, từ đó có thể đưa ra định hướng phát triển cho mỗi cá nhân, chế độ khen thưởng và xử phạt phù hợp.

Cho dù sử dụng phương pháp nào để đánh giá hiệu suất, thì việc đánh giá này cần được lập kế hoạch rõ ràng và triển khai hiệu quả, công bằng, minh bạch, thiết lập văn hóa phản hồi và phát triển liên tục tại tổ chức.


Các bước xây dựng hệ thống đánh giá khen thưởng cho nhân sự

Để xác định các tiêu chuẩn và kết quả công việc nhằm xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá khen thưởng định kỳ phù hợp nhất cho các vị trí trong Trung tâm giáo dục, Thầy/Cô hãy thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Lập mẫu đánh giá cụ thể

– Lập mẫu đánh giá giúp đảm bảo tính nhất quán, với hầu hết nhân viên, họ mong muốn đưa vào biểu mẫu đánh giá những kết quả như hiệu suất, kỹ năng, chất lượng, thái độ, kỷ luật. 

– Mẫu đánh giá cụ thể cần được thiết kế sao cho phản ánh đầy đủ và chính xác các tiêu chí đánh giá mà tổ chức quan tâm.

Bước 2: Xác định chỉ tiêu theo số lượng

Trong đánh giá nhân sự, việc xác định chỉ tiêu theo số lượng có thể áp dụng trong nhiều yếu tố khác nhau như: doanh thu, chất lượng công việc, chất lượng đào tạo, thời gian hoàn thành hay những chỉ số liên quan đến hành vi và thái độ làm việc. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà quản lý. Mọi kết quả được biểu hiện rõ ràng thông qua dữ liệu, các số liệu này dựa vào mô tả công việc của nhân viên, tuỳ vào vị trí, cấp bậc khác nhau mà yêu cầu về chất lượng, hiệu suất cũng sẽ khác nhau.

Bước 3: Nguyên tắc nghiệm thu kết quả đánh giá

– Đây là quá trình kiểm tra và xác nhận kết quả đánh giá nhân sự để đảm bảo tính chính xác và công bằng. 

– Song song với những góp ý cần đưa ra hướng cải thiện và hỗ trợ họ giải quyết vấn đề của bản thân, theo hướng tích cực và xây dựng. 

– Bên cạnh đó, cần phải khuyến khích nhân viên phản hồi ý kiến, quan điểm của họ, lắng nghe xem họ có đồng ý với kết quả và có đề xuất gì hay không?

Bước 4: Sắp xếp lịch đánh giá định kỳ phù hợp và truyền thông

– Tuỳ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của mỗi doanh nghiệp mà có những đợt đánh giá nhân sự khác nhau. Thường thì nhiều tổ chức đánh giá nhân sự tầm 6 – 12 tháng 1 lần, đây là khoảng thời gian hợp lý để nhân viên thể hiện năng lực cũng như cải thiện bản thân.

– Đảm bảo nhân sự được đào tạo để hiểu rõ các tiêu chuẩn, kết quả công việc và phương thức khen thưởng của hệ thống đánh giá 

Bước 5: Tiến hành đánh giá và theo dõi

– Tiến hành đánh giá định kỳ theo kế hoạch đã đề ra.

– Theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý và đánh giá khen thưởng.

Bước 6: Rà soát và cải tiến

– Đánh giá hiệu quả hệ thống đánh giá khen thưởng thông qua việc thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên 

– Dựa trên phản hồi, điều chỉnh và cải thiện hệ thống để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả.

– Cập nhật và thông báo về những thay đổi trong hệ thống cho toàn bộ nhân viên.

– Đào tạo và hỗ trợ nhân viên để họ tiếp tục phát triển kỹ năng và hoàn thành các mục tiêu công việc.

—————

 

 

Bài viết, Tin tức Khác

1.Workshop là gì?  Workshop là một buổi hội thảo để trao đổi sẻ các kiến

Học trò của bạn “ngáp ngắn ngáp dài” khi học về các thì trong tiếng

Tính lương giáo viên/nhân viên là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong