Về dự án

App hoạt động theo mô hình kết nối gia sư với học viên.
Học viên vào app, nhập yêu cầu dành cho gia sư và app sẽ đề xuất các gia sư phù hợp.

Thách thức
Ultricies massa iaculis vestibulum egestas vestibulum, cursus. Leo non arcu ultricies senectus a purus sed.
Giải pháp
Ultricies massa iaculis vestibulum egestas vestibulum, cursus. Leo non arcu ultricies senectus a purus sed.

Mô hình hoạt động

App hoạt động theo mô hình kết nối gia sư với học viên ( dạng grab gia sư).

Đối tượng sử dụng gồm:

 • Người tìm gia sư (tạm gọi người học).
 • Gia sư.
 • Admin hệ thống.

Luồng hoạt động 01:

 • Bước 1: Người học tạo yêu cầu mở lớp => hệ thống gửi yêu cầu đến gia sư theo các tiêu chí.
 • Bước 2: Gia sư chọn nhận lớp => hệ thống gửi thông tin 5 gia sư nhận lớp sớm nhất đến người học.
 • Bước 3: Người học chọn 1 gia sư thích hợp => hệ thống trừ tiền trong ví của gia sư đồng thời cho phép gia sư và học viên xem toàn bộ thông tin liên lạc của nhau.

Luồng hoạt động 02:

 • Bước 1: Người học tìm, chọn gia sư thích hợp và tạo yêu cầu dạy => hệ thống gửi yêu cầu đến gia sư;
 • Bước 2: Gia sư xác nhận => hệ thống trừ tiền trong ví của gia sư đồng thời cho phép gia sư và học viên xem toàn bộ thông tin liên lạc của nhau.

I. Chức năng dành cho học viên:

1. Đăng ký đăng nhập:

 • Đăng ký tài khoản: Đăng ký bằng form đăng ký
 • Đăng nhập: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập bằng facebook, đăng nhập bằng Gmail.

2. Chức năng quản lý tài khoản:

 • Quản lý thông tin cá nhân: Đổi thông tin cá nhân (Tên/ảnh/mật khẩu/thông tin cá nhân)
 • Quản lý yêu cầu tìm kiếm gia sư.
 • Danh sách các gia sư đã lưu.

3. Chức năng tạo mới yêu cầu tìm gia sư:

 • Nhập môn học muốn tìm
 • Nhập khu vực muốn tìm
 • Nhập giá thành muốn tìm
 • Phần mềm tự động đề xuất các gia sư phù hợp.

II. Chức năng dành cho gia sư:

1. Đăng ký/ đăng nhập:

 • Mở tài khoản bằng số điện thoại, xác thực số điện thoại bằng tin nhắn Google.
 • Quên mật khẩu: đổi lại thông qua mã xác thực của google
 • Khai báo thông tin cá nhân, điền thông tin theo form: Giới tính Địa chỉ hoạt động ảnh/ video giới thiệu Nghề nghiệp môn dạy. email…
 • Sau khi khai báo thông tin gửi về web admin và chờ duyệt, trước khi được duyệt không thể nhận lớp.

2. Quản lý thông tin cá nhân:

 • Đổi mật khẩu
 • Cập nhật ảnh đại diện
 • Cập nhật video giới thiệu.
 • Lịch sử các lớp đã dạy
 • Cập nhật địa chỉ hoạt động
 • Cập nhật môn dạy.

3. Danh sách các học viên phù hợp

 • Phần mềm gợi ý các học viên phù hợp với gia sư
 • Xem thông tin học viên, thông tin lớp (ẩn địa chỉ cụ thể và ẩn số điện thoại)
 • Chọn nhận lớp, trả phí nhận lớp

4. Lời mời dạy của học viên:

 • Danh sách lời mời dạy trực tiếp
 • Chọn nhận lớp, trả phí nhận lớp

5. Nhận lớp thành công

 • Sau khi kết nối thành công; gia sư có thể xem toàn bộ thông tin của học viên;
 • Ví sẽ tự động trừ tiền; trù tài khoản khuyến mại trước , trừ tiền tài khoản chính sau.

6. Quản lý học viên đã dạy:

 • Danh sách học viên đã dạy
 • Hiển thị số sao và các nhận xét của học viên đã dạy

7. Chức năng thông báo:

 • Nhận thông báo khi có lớp phù hợp.
 • Nhận thông báo khi người học chọn mình.
 • Nhận thông báo khi người học không chọn mình.

8. Chức năng ví online:

 • Nạp tiền vào ví qua cổng thanh toán momo,VNpay
 • Số tiền nạp sẽ được hiển thị trên ví và trừ dần sau mỗi lần nhận lớp
 • Rút tiền: có thể tạo lệnh rút tiền, khi đó web admin nhận được yêu cầu; kế toán sẽ chuyển tiền thủ công cho gia sư.
 • Tài khoản khuyến mãi (điểm tích lũy): có giá trị để nhận lớp nhưng không được rút; mỗi lần nhận lớp số tiền này sẽ được trừ trước.