Về dự án

Website kiểm tra online dành cho học sinh trường T78 làm bài thi môn tiếng Việt.

Website giúp giáo viên soạn đề, quản lý ngân hàng đề.

Giúp học sinh của trường làm bài thi online. Tiết kiệm thời gian cho việc soạn đề, tổ chức thi, chấm bài, báo cáo…

Thách thức
Phần mềm cần đọc được các format đặc biệt trên file word và giữ nguyên khi đưa lên web
Giải pháp
Xây dựng mới tính năng chuyển file word thành file html

 

Trường Hữu Nghị T78 vừa dạy tiếng Việt cho lưu học sinh nước bạn Lào, vừa đào tạo nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Vì vậy việc kiểm tra Tiếng Việt tại trường được coi là chuẩn tiếng Việt để đánh giá năng lực của học viên Nước Ngoài.

Website kiểm tra online giúp nhà trường giáo viên soạn đề, quản lý ngân hàng đề. Giúp học sinh của trường làm bài thi online. Tiết kiệm thời gian cho việc soạn đề, tổ chức thi, chấm bài, báo cáo…

I. Một số chức năng nổi bật của web quản trị:

1. Chức năng quản lý tài khoản ( dành cho cán bộ trường):

 • Đăng nhập: đăng nhập với tài khoản được cấp; Chỉ sử dụng được các chức năng được phân quyền.
 • Quản lý thông tin cá nhân: Đổi thông tin cá nhân (ảnh/mật khẩu/thông tin cá nhân)
 • Đăng xuất.

2. Chức năng quản lý đề thi:

 • Tạo đề bằng cách up file word: giáo viên chọn up load 1 file word theo template có sẵn, sau khi upfile phần mềm tự động nhận diện được câu hỏi, đáp án, số điểm và lời giải.
 • Tạo đề bằng các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi: Sau khi ngân hàng câu hỏi có số lượng đủ lớn, giáo viên có thể tạo đề theo 1 bộ ma trận câu hỏi.
 • Trộn câu hỏi trong đề: phần mềm trộn ngẫu nhiên thứ tự đáp án, thứ tự câu hỏi để tránh gian lận khi thi cử.
 • Chức năng xuất đề ngược trở về file word.
 • Chức năng quản lý danh sách đề thi: Phân loại đề thi, bộ lọc tìm kiếm đề thi, xem sửa xóa đề thi…

3. Chức năng quản lý kết quả làm bài:

 • Hiển thị danh sách bài thi đã làm
 • Xem chi tiết kết quả bài thi
 • Phân loại bài thi theo kỳ thi
 • Phân loại bài thi theo lớp
 • Phân loại bài thi theo khóa học
 • Chấm bài nói và viết.

4. Chức năng quản lý tài khoản cán bộ:

 • Tạo mới, sửa xóa tài khoản cho cán bộ
 • Bộ lọc tìm kiếm cán bộ theo tên, email…

5. Chức năng quản lý tài khoản học sinh:

 • Tạo mới, sửa xóa tài khoản cho học sinh
 • Phân loại học sinh theo khóa, lớp…
 • Bộ lọc tìm kiếm cán bộ theo tên, email…

 

 

II. Một số chức năng nổi bật của web học sinh:

1. Chức năng quản lý tài khoản:

 • Đăng nhập vào web với phần mềm được cấp
 • Quản lý thông tin cá nhân: Đổi thông tin cá nhân (ảnh/mật khẩu/thông tin cá nhân)
 • Đăng xuất.
 • Đăng nhập vào web với phần mềm được cấp
 • Quản lý thông tin cá nhân: Đổi thông tin cá nhân (ảnh/mật khẩu/thông tin cá nhân)
 • Đăng xuất.

2. Chức năng làn bài kiểm tra:

 • Các dạng câu hỏi trắc nghiệm: tick chọn 1 trong nhiều đáp án, điền từ bằng 1 trong các đáp án cho sẵn
 • Các dạng câu hỏi tự luận – nói: ghi âm và gửi file về cho giáo viên chấm bài
 • Các dạng câu hỏi tự luận – viết: viết bài và gửi về cho giáo viên chấm bài
 • Trống coi cop: tự động nộp bài khi chuyển tab.
 • Trống copy nội dùng đề thi.