Về dự án

Website kiểm tra online dành cho học sinh luyện thi THPT quốc gia, học sinh thi học sinh giỏi, thi Olympic….

Học sinh có thể làm các bài kiểm tra miễn phí hoặc mua membership để làm các bài chuyên sâu. Sau khi kiểm tra phần mềm sẽ chấm điểm tự động, hiển thị đáp án và lời giải cho học sinh

Quản trị viên có thể tạo mới đề bằng cách up đề lên từ file Word; phần mềm đọc và phân tích file word thành các câu hỏi và đáp án.

Thách thức
Phần mềm cần đọc được các format đặc biệt trên file word và giữ nguyên khi đưa lên web
Giải pháp
Xây dựng mới tính năng chuyển file word thành file html

Thiết kế Website kiểm tra IELTS cho trung tâm Epro, vừa phục vụ cho học viên tại trung tâm ôn luyện, làm bài tập; vừa thu hút thêm khách hàng tiềm năng cho trung tâm.

I. Chức năng kiểm tra IETLS dành cho học viên:

1.  Nhóm học viên vãng lai:

 • Đăng ký/ đăng nhập: tạo tài khoản bằng các nhập thông tin theo form đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Google.
 • Quản lý tài khoản: quản lý tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, mô tả về bản thân…
 • Thi thử – làm bài mocktest: làm bài tiêu chuẩn của IELTS, sau khi kiểm tra, điểm thi sẽ được lưu lại và hiển thị ra biểu đồ để đánh giá năng lực.
 • Làm bài tập ôn luyện: làm các bài tập luyện kỹ năng nghe, nói, đọc viết hoặc các bài theo chủ đề

2.  Nhóm học viên test đầu vào (khi tư vấn khóa học):

 • Học viên sẽ vào làm các do bộ phận tư vấn chỉ định.
 • Trước khi làm bài cần nhập mã để vào làm bài

3.  Nhóm học viên đang theo học tại trung tâm:

 • Học viên đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên cấp
 • Chức năng lớp học của tôi: hiển thị danh sách lớp học đã học hoặc đang học
 • Trong mỗi lớp học sẽ có giáo trình hoặc bài học.
 • Trong mỗi bài học là các bài tập hoặc bài kiểm tra.
 • Ngoài chức năng bài tập theo lớp, học viên có thể làm các bài ôn luyện dành riêng cho học viên của trung tâm.

4.  Nhóm chức năng chung

 • Biểu đồ đánh giá năng lực theo thời gian để học viên nhìn lại được mức độ phát triển cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết của mình.
 • Chức năng xem lại các bài đã làm
 • Trang tài liệu tham khảo: giúp học viên xem, tra cứu tài liệu học tập
 • Trang tin tức mới

II. Chức năng chính quản lý web kiểm tra IELTS:

1. Chức năng quản lý tài khoản học viên:

 • Danh sách tài khoản: Hiển thị danh sách tài khoản,
 • Xem thông tin học viên: Thông tin cá nhân, thông tin khóa học đang theo học, lịch sử làm bài tập, năng lực hiện tại…
 • Thêm, sửa xóa tài khoản từng học viên.
 • Tạo hàng loạt tài khoản bằng cách up file excel

2. Chức năng quản lý tài khoản quản trị viên, giáo viên:

 • Danh sách tài khoản: Hiển thị danh sách tài khoản quản trị viên
 • Thêm, sửa, xóa tài khoản quản trị viên, giáo viên
 • Phân quyền sửa dụng theo từng cấp độ quản trị viên.

3. Chức năng quản lý lớp học:

 • Tạo mới, sửa, xóa lớp học
 • Quản lý bộ đề theo từng lớp
 • Quản lý học viên mỗi lớp

4. Chức năng quản lý đề thi:

 • Tạo mới đề nghe, nói, đọc, viết bằng up file word
 • Sửa, xóa đề thi

5. Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi:

 • Sửa, xóa câu hỏi trong ngân hàng
 • Tạo đề thi từ các câu hỏi trong ngân hàng