Về dự án

Website kiểm tra online dành cho học sinh luyện thi THPT quốc gia, học sinh thi học sinh giỏi, thi Olympic….

Học sinh có thể làm các bài kiểm tra miễn phí hoặc mua membership để làm các bài chuyên sâu. Sau khi kiểm tra phần mềm sẽ chấm điểm tự động, hiển thị đáp án và lời giải cho học sinh

Quản trị viên có thể tạo mới đề bằng cách up đề lên từ file Word; phần mềm đọc và phân tích file word thành các câu hỏi và đáp án.

Thách thức
Phần mềm cần đọc được các format đặc biệt trên file word và giữ nguyên khi đưa lên web
Giải pháp
Xây dựng mới tính năng chuyển file word thành file html

Thiết kế Website kiểm tra online dành cho học sinh luyện thi THPT quốc gia, học sinh thi học sinh giỏi, thi Olympic….

 

 

I. Chức năng website kiểm tra trắc nghiệm dành cho học viên:

1. Đăng ký đăng nhập:

 • Đăng ký tài khoản: Đăng ký bằng form đăng ký
 • Đăng nhập: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập bằng facebook, đăng nhập bằng Gmail.

2. Chức năng quản lý tài khoản:

 • Quản lý thông tin cá nhân: Đổi thông tin cá nhân (Tên/ảnh/mật khẩu/thông tin cá nhân)
 • Quản lý bài đã thi: Hiển thị danh sách bài đã thi và kết quả thi
 • Danh sách các đề đã lưu, tài liệu đã lưu.

3. Chức năng mua Membership:

 • Danh sách các gói membership: Hiển thị thông tin của mức, hiển thị giá và thời gian của gói.
 • Mua membership: Thanh toán online qua cổng thanh toán

4. Chức năng danh sách bài thi:

 • Danh mục bài thi chia theo các cấp
 • Phân loại bài thi miễn phí, trả phí

5. Chức năng vào làm bài kiểm tra:

 • Danh sách câu hỏi dạng trắc nghiệm, điền từ, chọn đáp án có sẵn, viết lại câu…
 • Sau khi kiểm tra, phần mềm chấm tự động và đưa ra kết quả bài thi

6. Trang tài liệu tham khảo:

 • Hiển thị danh sách tài liệu
 • Vào xem chi tiết tài liệu ở các định dạng: file word, PDF, Audio, video…

II. Chức năng chính quản lý web kiểm tra IELTS:

1. Chức năng quản lý tài khoản học viên:

 • Danh sách tài khoản: Hiển thị danh sách tài khoản,
 • Xem thông tin học viên: Thông tin cá nhân, thông tin khóa học đang theo học, lịch sử làm bài tập, năng lực hiện tại…
 • Thêm, sửa xóa tài khoản từng học viên.
 • Tạo hàng loạt tài khoản bằng cách up file excel

2. Chức năng quản lý tài khoản quản trị viên, giáo viên:

 • Danh sách tài khoản: Hiển thị danh sách tài khoản quản trị viên
 • Thêm, sửa, xóa tài khoản quản trị viên, giáo viên
 • Phân quyền sửa dụng theo từng cấp độ quản trị viên.

3. Chức năng quản lý đề thi:

 • Tạo mới đề nghe, nói, đọc, viết bằng up file word
 • Sửa, xóa đề thi

4. Chức năng quản lý kết quả làm bài:

 • Hiển thị danh sách bài thi đã làm
 • Xem chi tiết kết quả bài thi
 • Phân loại bài thi
 • Chấm bài nói và viết.